หมอรู้จักคุณ
Med Care

โครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบท โดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง (ระยะที่ 2)


มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมอรู้จักคุณ
Med Care

โครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบท โดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง (ระยะที่ 2)


มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมอรู้จักคุณ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ระบบให้คำปรึกษาทางการแพทย์
ระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟน


รายละเอียดเพิ่มเติม
K+ Today รู้ใจมากขึ้น

หมอรู้จักคุณ
ประชาชน

เข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนตัว พร้อมแหล่งบริการทางการแพทย์ที่สำคัญ


รายละเอียดเพิ่มเติม

หมอรู้จักคุณ
คลินิกหมอครอบครัว

บันทึกข้อมูลทางการแพทย์
ของชุมชนที่ตนเองดูแล


รายละเอียดเพิ่มเติม
K+ Today รู้ใจมากขึ้น

หมอรู้จักคุณ
อสม.

บันทึกแบบรายงาน อสม. และลูกน้ำยุงลาย


รายละเอียดเพิ่มเติม

หมอรู้จักคุณ ผ่านสื่อสร้างสรรค์แบ่งปันสุข

ดาวน์โหลด!

พร้อมแล้วทั้ง iOS และ Android

แอปพลิเคชันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
Doctor

ดาวน์โหลด

ประชาชน
The Public

ดาวน์โหลด

หมอครอบครัว
PCC Team

ดาวน์โหลด

อสม.
Volunteer

ดาวน์โหลด